Jak často k Vám budu docházet?

První 2 návštěvy probíhají zpravidla po týdnu, následně je vhodné absolvovat kontroly ve čtrnáctidenních intervalech tak, abyste měli možnost s Vaším specialistou postupné změny pravidelně konzultovat, a aby Váš specialista měl naopak pravidelnou kontrolu nad Vaším tělesným stavem.

Součástí pravidelných kontrol je totiž i převážení pomocí diagnostického přístroje, který nám ukazuje změnu Vašich tělesných parametrů. Při rezervaci termínů Vašich návštěv se Vám snažíme vždy vyjít maximálně vstříc.